Wijziging contributie per 1 juli

In verband met de aanpassing van de contributie per 1 juli 2019 (automatische aanpassing met het CBS-prijsindexcijfer over 2018), informeren wij hierbij leden, donateurs en leden van de Club van 50 over de gewijzigde gegevens betreffende de incassantgegevens en (de incassering van) de contributie etc.

Contributie

De maandelijkse contributie voor de diverse leeftijdscategorieën bedragen per 1 juli 2019:

Kangoeroe € 0,00
F/E/D-jeugd € 14,45
C/B-jeugd € 17,90
A-jeugd € 20,21
Senioren € 25,97
Gezinslidmaatschap € 79,90
Steunend lid € 6,39
AR-leden € 14,45
G-korfbal € 14,45

AR-leden zijn leden die gebruik (mogen) maken van de trainingsuren en aan wedstrijden mee mogen doen, maar niet vast in een team opgesteld staan. Ze zijn dus overal inzetbaar. AR-leden mogen natuurlijk ook als spelend lid betalen. Deze keuze is aan het lid zelf. Dit betreft maximaal 8 activiteiten per seizoen.

Indien er andere bedragen geïncasseerd (dienen te) worden (o.a. Groen Kabaal, korfbalkamp, boetes) ontvangt u hiervan een vooraankondiging 14 dagen voor incassering.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt ieder seizoen stilzwijgend verlengd, tenzij een schriftelijke afmelding is ontvangen bij de ledenadministratie (ledenadministratie@ldodk.nl). Een lidmaatschap kan enkel per 30 juni van elk kalenderjaar worden beëindigd, hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand voorafgaand aan deze datum. De opzegging moet dus uiterlijk 1 juni door de ledenadministratie zijn ontvangen. Leden die opzeggen na 1 juni, worden per 1 juli van het volgende kalenderjaar uitgeschreven en zijn dus nog voor het hele seizoen contributie verschuldigd.

Deel dit artikel op: