Reglement

LDODK/Rinsma Modeplein kent een aantal stukken waarin het nodige is vastgelegd. Belangrijkste zijn de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Daarnaast heeft het bestuur nog de ruimte de nodige bestuursbesluiten te nemen. Dit zijn bindende besluiten voor de leden van de vereniging. Momenteel kent LDODK de volgende bestuursbesluiten:

  1. Kledingreglement
  2. Reiskostenregeling
  3. Protocol ereleden/leden van verdienste
  4. LDODK als veilige sportvereniging
  5. Verplichte vrijwilligerstaken
  6. Commissies
Deel deze pagina op: