Contributie

De contributie wordt jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld. Per leeftijdscategorie worden de volgende bedragen per maand in rekening gebracht:

Per 1 juli 2017:

Per maandPer jaar
D/E/F-jeugd€ 14,01€ 168,12
B/C-jeugd€ 17,36€ 208,32
A-jeugd€ 19,60€ 235,20
Senioren€ 25,19€ 302,28
Gezinslidmaatschap€ 77,48€ 929,76
Steunend lid€ 6,19€ 74,28
AR-leden€ 14,01€ 168,12

Donateurschap

De bijdrage voor een donateurschap bij LDODK/Rinsma Modeplein is € 12,50 per persoon per jaar.

Vrijblijvende donaties

Zijn er mensen die vrijblijvend een bijdrage willen storten op de rekening van LDODK/Rinsma Modeplein, dan is dit natuurlijk ten alle tijde mogelijk. Het rekeningnummer is: NL54 RABO 0322 9245 96.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt ieder seizoen stilzwijgend verlengd, tenzij een schriftelijke afmelding is ontvangen bij ledenadministratie (ledenadministratie@ldodk.nl). Een lidmaatschap kan enkel per 30 juni van elk kalenderjaar worden beëindigd, hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand voorafgaand aan deze datum. De opzegging moet dus uiterlijk 1 juni door de ledenadministratie zijn ontvangen. Leden die opzeggen na 1 juni, worden per 1 juli van het volgende kalenderjaar uitgeschreven en zijn dus nog voor het hele seizoen contributie verschuldigd.

Deel deze pagina op: