Contributie

De contributie wordt jaarlijks verhoogd met de consumentenprijsindex (CPI). Per leeftijdscategorie worden de volgende bedragen per maand in rekening gebracht:

Per 1 juli 2021:

Per maandPer jaar
D/E/F-jeugd€ 15,02€ 180,24
B/C-jeugd€ 18,61€ 223,32
A-jeugd€ 21,00€ 252,00
Senioren€ 27,00€ 324,00
Gezinslidmaatschap€ 83,05€ 996,76
Steunend lid€ 6,65€ 79,80
AR-leden / G-korfbal€ 15,02€ 180,24

Donateurschap

De bijdrage voor een donateurschap bij LDODK/Rinsma Modeplein is € 12,50 per persoon per jaar.

Club van 50

De bijdrage voor de Club van 50 bij LDODK/Rinsma Modeplein is € 50,= per jaar.

Dit bedrag wordt elk jaar in februari geïncasseerd.

Vrijblijvende donaties

Zijn er mensen die vrijblijvend een bijdrage willen storten op de rekening van LDODK/Rinsma Modeplein, dan is dit natuurlijk ten alle tijde mogelijk. Het rekeningnummer is: NL54 RABO 0322 9245 96.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt ieder seizoen stilzwijgend verlengd, tenzij een schriftelijke afmelding is ontvangen bij ledenadministratie (ledenadministratie@ldodk.nl). Een lidmaatschap kan enkel per 30 juni van elk kalenderjaar worden beëindigd, hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand voorafgaand aan deze datum. De opzegging moet dus uiterlijk 1 juni door de ledenadministratie zijn ontvangen. Leden die opzeggen na 1 juni, worden per 1 juli van het volgende kalenderjaar uitgeschreven en zijn dus nog voor het hele seizoen contributie verschuldigd.

Deel deze pagina op: