Contributie

De contributie wordt jaarlijks verhoogd met de consumentenprijsindex (CPI). Per leeftijdscategorie worden de volgende bedragen per maand in rekening gebracht:

Per 1 juli 2022:

Per maand Per jaar
D/E/F-jeugd € 15,43 € 185,16
B/C-jeugd € 19,11 € 229,32
A-jeugd € 21,57 € 258,84
Senioren € 27,73 € 332,76
Gezinslidmaatschap € 85,29 € 1023,48
Steunend lid € 6,83 € 81,96
AR-leden / G-korfbal € 15,43 € 185,16

Donateurschap

De bijdrage voor een donateurschap bij LDODK/Rinsma Modeplein is € 12,50 per persoon per jaar.

Club van 50

De bijdrage voor de Club van 50 bij LDODK/Rinsma Modeplein is € 50,= per jaar.

Dit bedrag wordt elk jaar in februari geïncasseerd.

Vrijblijvende donaties

Zijn er mensen die vrijblijvend een bijdrage willen storten op de rekening van LDODK/Rinsma Modeplein, dan is dit natuurlijk ten alle tijde mogelijk. Het rekeningnummer is: NL54 RABO 0322 9245 96.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt ieder seizoen stilzwijgend verlengd, tenzij een schriftelijke afmelding is ontvangen bij ledenadministratie (ledenadministratie@ldodk.nl). Een lidmaatschap kan enkel per 30 juni van elk kalenderjaar worden beëindigd, hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand voorafgaand aan deze datum. De opzegging moet dus uiterlijk 1 juni door de ledenadministratie zijn ontvangen. Leden die opzeggen na 1 juni, worden per 1 juli van het volgende kalenderjaar uitgeschreven en zijn dus nog voor het hele seizoen contributie verschuldigd.

Deel deze pagina op: