Contributie

De contributie wordt jaarlijks verhoogd met de consumentenprijsindex (CPI). Per leeftijdscategorie worden de volgende bedragen per maand in rekening gebracht:

Per 1 juli 2023:

Per maand Per jaar
D/E/F-jeugd € 16,97 € 203,64
B/C-jeugd € 21,02 € 252,25
A-jeugd € 23,73 € 284,76
Senioren € 30,50 € 366,00
Gezinslidmaatschap € 93,82 € 1125,84
Steunend lid € 7,51 € 90,12
AR-leden / G-korfbal / KorfbalFit € 16,97 € 203,64

Donateurschap

De bijdrage voor een donateurschap bij LDODK/Rinsma Modeplein is € 12,50 per persoon per jaar.

Club van 50

De bijdrage voor de Club van 50 bij LDODK/Rinsma Modeplein is € 50,= per jaar.

Dit bedrag wordt elk jaar in februari geïncasseerd.

Vrijblijvende donaties

Zijn er mensen die vrijblijvend een bijdrage willen storten op de rekening van LDODK/Rinsma Modeplein, dan is dit natuurlijk ten alle tijde mogelijk. Het rekeningnummer is: NL54 RABO 0322 9245 96.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt ieder seizoen stilzwijgend verlengd, tenzij een schriftelijke afmelding is ontvangen bij ledenadministratie (ledenadministratie@ldodk.nl). Een lidmaatschap kan enkel per 30 juni van elk kalenderjaar worden beëindigd, hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand voorafgaand aan deze datum. De opzegging moet dus uiterlijk 1 juni door de ledenadministratie zijn ontvangen. Leden die opzeggen na 1 juni, worden per 1 juli van het volgende kalenderjaar uitgeschreven en zijn dus nog voor het hele seizoen contributie verschuldigd.

Deel deze pagina op: