Van de voorzitter: Kortezwaag en vaders in actie

Terug naar het nieuwsoverzicht

Wat ben ik blij dat de Opsterlandse gemeenteraad onlangs weer officieel heeft bevestigd dat de sport in Gorredijk wordt geconcentreerd op Kortezwaag. Dat was wel weer een momentje na jaren geduld hebben, gesprekken voeren, presentaties aan raadsleden geven en avonden organiseren met alle sportverenigingen.

We kunnen nu eindelijk verder met de invulling van het plan Kortezwaag: een extra sporthal achter de bestaande hal, meer kleedkamers en een uitgebreidere horeca. De gymnasten van Stânfries, de volleyballers van Reva, de judoka’s en een deel van onze eigen jeugd en senioren verruilen dan De Skâns voor Kortezwaag.

Concentratie van de sport betekent veel meer kruisbestuiving, gezelligheid, samenwerking en, wat mij betreft het allerbelangrijkste, veiligheid. Geen kinderen meer die van de ene naar de andere sporthal moeten en geen ouders meer die snel heen en weer moeten rijden om broertjes en zusjes op te halen. Het betekent veel mooie en nieuwe kansen voor Gorredijk en de omliggende dorpen.

De wethouder, Kortezwaag en de sportverenigingen willen nu zo snel mogelijk stappen zetten om de plannen ook daadwerkelijk te realiseren. Dat vergt natuurlijk nog veel overleg, maar het begin is er. Het zal echter nog wel twee tot drie jaar duren voor alles er staat. 

Vaders is actie
Ieder jaar organiseert LDODK een paar acties om de clubkas aan te vullen. De koek- en grote club- actie vooral uitgevoerd door jeugdleden, maar de potgrondactie in maart is vooral een actie voor de ouders van spelende leden. Ik hoop oprecht dat er dit jaar veel ouders meehelpen, we kunnen hier heel veel geld mee binnenhalen voor de club. Vorig jaar was het geen succes, er hielpen maar twaalf mensen mee. Teleurstellend, bij LDODK hoeven ouders geen kantinediensten te draaien en schoon te maken, zoals dat bij veel andere verenigingen wel het geval is. Laten we dan dit keer zien dat we samen onze schouders onder de potgrondactie zetten. En er met alle vaders van de korfballende kinderen een groot succes van maken. Sta hierbij ook eens stil bij alle trainers, scheidsrechters, coaches en commissieleden die er elke week weer voor zorgen dat alle kinderen kunnen korfballen. Met de potgrondactie op zaterdag 10 maart kunt u iets terug doen. Aanmelden kan op potgrond@ldodk.nl.

Deel dit artikel op: