Van het bestuur

Terug naar het nieuwsoverzicht

Net als iedereen is ook het bestuur enorm geschrokken van de coronacrisis in ons land en wat daar allemaal mee samenhangt. Het eerste stof is neergedaald en het bestuur heeft dinsdag vergaderd. Vanzelfsprekend online, iedereen schakelde vanaf thuis in. Een paar belangrijke mededelingen.

Competitieverloop

Het KNKV heeft een aantal besluiten genomen aangaande de lopende competities. De zaalcompetitie voor de teams in de breedtesport wordt in ieder geval niet afgemaakt. De competitie wordt als niet gespeeld beschouwd. Met betrekking tot het wedstrijdkorfbal is nog geen besluit genomen over afhandeling van de competitie. Dat geldt ook voor de Korfbal League. Er gaan verschillende scenario’s over tafel, de vier voor de play-offs geplaatste teams trekken samen op in hun overleg met de bond. Naar verwachting wordt er op of direct na 6 april meer duidelijk.

Het tweede deel van de veldcompetitie wordt in ieder geval niet gespeeld. Besluiten over promotie en degradatie volgen later.

Update 7/4: De huidige stand op de ranglijst telt als eindstand, met de daarbij behorende promotie- en degradatieregeling. Over het slot van de Korfbal League is nog geen beslissing genomen. De bond wacht af wat het eerstvolgende besluit van de overheid in de week voor 28 april is. Het KNKV overlegt ook met de betrokken verenigingen over de mogelijkheden die er nog zijn.

Contributie

De inning van contributies loopt gewoon door, zoals het NOC*NSF de aangesloten sportbonden ook adviseert. Ondanks dat er nu niet gespeeld wordt, lopen de meeste kosten voor de vereniging gewoon door. Om de vereniging door te laten draaien, kunnen we niet zonder contributie.

Kaartjes play-offs

Veel leden hadden al kaartjes gekocht voor het thuisduel in de play-offs. Dit geldt stort LDODK binnenkort terug zodra er vanuit het KNKV zekerheid is dat er geen play-offs gespeeld gaan worden.

Jeugdkamp

Het traditionele en altijd succesvolle LDODK-jeugdkamp staat door de genomen maatregelen op losse schroeven. Het kamp vindt eind juni plaats, we hopen dat het door kan gaan. Eind april, wanneer de overheid weer met nieuws komt over de geldende maatregelen, nemen we een besluit over het wel of niet door laten gaan van het kamp.

Volgend seizoen

Jaarlijks krijgen de leden rond deze tijd de vraag of ze volgend seizoen wel of niet doorgaan met korfballen. Door de hectiek van deze tijd komt deze vraag nu iets later.

Einde seizoen?

Wat ons betreft niet. Ook al blijkt binnen een paar weken dat er helemaal geen competitiewedstrijden meer worden gespeeld, dan nog willen we een aantal leuke activiteiten op touw zetten. Vanzelfsprekend geen massale bijeenkomsten zolang dat niet mag, maar wel ludieke acties online om de onderlinge korfbalband te onderhouden. Wij hebben al ideeën, maar ideeën zijn ook altijd welkom op bestuur@ldodk.nl.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, laten wij het weten. Denk goed om elkaar!

Coronavirus

Alle actuele informatie omtrent het coronavirus is te vinden op LDODK.nl/coronavirus.

Deel dit artikel op: