Van de voorzitter: Nieuw seizoen met nieuwe kansen

Terug naar het nieuwsoverzicht

Na een mooie zomer staat de competitie weer voor de deur. Laten we hopen dat het eindelijk weer een normaal seizoen wordt. Zoals altijd moet iedereen na de vakantie weer opstarten. Dat geldt ook voor de commissies en het bestuur, maar ik heb er weer veel zin in.

We hebben het komende seizoen wel de nodige uitdagingen. De coronajaren hebben gevolgen gehad voor alle sportverenigingen, ook voor ons. We hebben fors minder leden, onder andere doordat de instroom van de jongste jeugd behoorlijk is gedaald. Er zijn sowieso minder kinderen, maar in de coronajaren konden we bijvoorbeeld ook geen clinics en schoolkorfbaltoernooien organiseren. Inmiddels is er een wervingscommissie opgericht en gaan we ons sterk focussen op de instroom van kangoeroes, F-jes en E-tjes.

Een ander fenomeen is een verder teruglopend aantal vrijwilligers. Te weinig schouders moeten te veel taken dragen. Een zorgelijke ontwikkeling. Het is een vicieuze cirkel. Doordat er minder vrijwilligers zijn, blijven taken liggen, waardoor de organisatie minder goed loopt, er fouten worden gemaakt en er weer spelers en vrijwilligers afhaken. Ik heb ook afgelopen seizoen vrijwilligers gezien voor wie het allemaal te veel werd. Omdat ze te veel wilden of moesten doen. Dat moeten we niet willen.

Het is heel eenvoudig en gemakkelijk om te klagen als er iets mis gaat. Maar je kunt ook proberen er zelf iets aan te doen. Vaak is dat eenvoudiger dan het lijkt. In een vereniging zullen wij het met z’n allen moeten doen. Iedereen kan daar een steentje aan bijdragen. Dus laten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen, ook de ouders van de jeugdleden.

In de persoon van Klaas Kooistra hebben we weer een vrijwilligerscoördinator. Klaas is de spil tussen de vacatures binnen de club en de vrijwilligers die deze functies kunnen oppakken. Je kunt wachten tot we jou gaan benaderen, je kunt ook zelf contact zoeken. Klaas is te bereiken via vrijwilligers@ldodk.nl.

Laten we er met z’n alleen een mooi seizoen van maken. Met plezier voor iedereen. Tot snel op de velden.

Gouke de Vries
Voorzitter LDODK/Rinsma Modeplein

Deel dit artikel op: