Nieuw korfbalseizoen van start, dit is het coronaprotocol

Terug naar het nieuwsoverzicht

Deze week worden de verschillende activiteiten op de velden van LDODK/Rinsma Modeplein hervat. Uiteraard zijn tijdens deze activiteiten coronamaatregelen van toepassing. Lees dit protocol goed door, voordat je de velden van LDODK bezoekt.

LDODK volgt de landelijke en lokale overheidsrichtlijnen en het beleid van NOC*NSF en KNKV. De protocollen van NOC*NSF en KNKV zijn via de betreffende websites te bekijken.

De basis

De basis van het protocol: het gezonde verstand en de basisregels:

  • blijf thuis bij klachten en laat je dan testen
  • pas hygiëne toe (handen wassen, eigen bidons gebruiken)
  • houd 1,5 meter afstand
  • vermijd drukte

Trainingstijden

De trainingen zijn zodanig gepland dat senioren niet op dezelfde tijd starten en/of aansluitend trainen. Bij de veldwisselingen, betreedt het aankomende team het veld via de voetbalkant. Het vertrekkende team kiest de uitgang aan de zwembadkant.

Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van je training op het complex. Verlaat het complex direct na afloop van de training. Douchen op de accommodatie is niet mogelijk.

Het protocol leidt tot een gewijzigd trainingsschema, zie de aanpassingen op de site.

Trainingen

Tijdens de trainingen zijn de trainers alleen verantwoordelijk voor hun eigen groepen, zij hoeven er niet op toe te zien dat mensen buiten het veld zich aan de maatregelen houden.

Blijkt dat onze leden zich niet voldoende aan de maatregelen houden, dan is het weer nodig om corona-coördinatoren in te schakelen. We gaan er vanuit dat de positieve lijn zoals die voor de zomervakantie zichtbaar was, wordt doorgezet.

Wedstrijden

De wedstrijden op ons eigen complex zijn zodanig gepland dat er altijd voldoende tijd tussen de wedstrijden zit. Ook hier geldt dat je niet te vroeg aanwezig mag zijn, altijd in afstemming met je coach. Vertrek is direct na de wedstrijd. Douchen op het complex is niet mogelijk.

Bidons

Het gebruik van door LDODK verstrekte of door team zelf aangeschafte bidons en bidonkratten is geen optie voor alle teams.
Maak gebruik van je eigen flesje water en/of bidon, en zorg dat daar je naam op staat. Op het complex is niet de mogelijkheid om de bidons te vullen.

Verplaatsen van wedstrijden

Dit kan alleen in overleg met het wedstrijdsecretariaat. Ook als er meerdere afwezigen zijn, wordt er altijd overleg gevoerd.

Kleedkamers

Uitgangspunt is dat iedereen zich thuis omkleed en na afloop ook thuis doucht.

De kleedkamers van Kortezwaag kunnen niet worden gebruikt.

We kijken nog naar mogelijkheden om de ‘oude’ kleedkamers op het veld te gebruiken. Daarover volgen nadere mededelingen, zodra daar meer over bekend is.

Toeschouwers

Tijdens de veldcompetitie mogen er maximaal 250 toeschouwers op het complex aanwezig zijn. Ook hier geldt de 1,5 meter onderlinge afstand, tenzij je uit hetzelfde gezin komt en/of jonger dan 12 bent.

Ouders zijn dus ook weer welkom bij de trainingen, op voorwaarde dat de afstandsmaatregelen in stand worden gehouden. Wij verzoeken ouders wel de aanwezigheid bij trainingen zoveel mogelijk te beperken. Aan ouders uit Gorredijk en directe omgeving dus het verzoek om kinderen te brengen en te halen en gedurende de training te blijven wachten, net als voor de zomervakantie.

Voor ouders die verder weg komen, is er dan voldoende mogelijkheid op het veld om te wachten.

Looproutes

De looproutes blijven ongewijzigd, zie de tekening. Aankomst is via het hek bij de ingang van de Business Club, vertrek via de tribune bij de voetbal.

Bij het betreden van het complex maakt iedereen de handen schoon met het aanwezige desinfectiemateriaal.

Kantine Kortezwaag

De bar in de kantine van Kortezwaag is in deze periode gesloten gezien de complexiteit van het handhaven van de corona maatregelen in combinatie met de noodzakelijke looproutes van de diverse gebruikersgroepen.

Vervoer

Het is toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens in één vervoersmiddel te reizen naar uitwedstrijden. Hiervoor gelden wel de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid. Wanneer je met personen uit meerdere huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers vanaf 13 jaar.

Lees hier meer informatie vanuit de overheid over het vervoer en gebruik van mondkapjes.

 

Deel dit artikel op: