Informatie over toekomst Kortezwaag

De gemeente informeerde op 20 december sportend Gorredijk over de uitbreiding van Kortezwaag en zorgde daarmee voor helderheid met betrekking tot mogelijkheden en planning. De Gorredijkster sportverenigingen praten jullie in deze brief bij over de actuele stand van zaken.

Al jaren zijn we nieuwsgierig naar de toekomst van de sporthallen in Gorredijk. We maken ons wel eens ongerust en, eerlijk is eerlijk, we mopperen ook wel eens op de gemeente omdat het maar niet opschiet. Bovendien hebben de huidige accommodaties volop achterstallig onderhoud met alle gevolgen van dien. Maar het lijkt erop dat er nu schot in de zaak komt.

De gemeente Opsterland besloot al eerder tot concentratie van de sport in Gorredijk bij sportpark Kortezwaag. De sporthal bij De Skâns verdwijnt en er komt een extra sporthal in Kortezwaag. Onderzoeksbureau Synarchis heeft ons op 20 december de huidige stand van zaken uit de doeken gedaan. Synarchis heeft in opdracht van de gemeente Opsterland de uitbreidingsplannen Kortezwaag verder uitgewerkt.

Er zijn meerdere opties voor de nieuwe hal, afgestemd op wensen van sporters/gebruikers, veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Lag de focus tot dusverre steeds op uitbreiding aan de achterkant van de bestaande hal, de aanwezige sportbestuurders waren het eens met het advies van Synarchis dat uitbreiding aan de voorkant voor alle betrokkenen leidt tot het mooiste en veiligste scenario.

Overigens heeft Gemeente Opsterland Synarchis ook gevraagd te kijken naar de kwaliteit van de bestaande accommodatie Kortezwaag: de sporthal, kleedkamers, kantine, en toiletten. De conclusies is dat deze accommodatie dringend toe is aan renovatie.

Synarchis presenteert het rapport in januari aan de gemeenteraad. Ook de financiële consequenties van de plannen komen dan aan bod. Het college van B en W kijkt vervolgens naar de haalbaarheid van het plan en spreekt de voorkeur uit voor een van de opties. De sportverenigingen worden daarna weer geïnformeerd over dit voorkeursmodel. Daarna is het aan de gemeenteraad om te beslissen. Waarschijnlijk is dit in april.

Het lijkt erop dat in de komende maanden belangrijke stappen worden gezet. Ongetwijfeld zullen niet alle wensen kunnen worden ingewilligd, maar wij hebben het gevoel dat we er samen uitkomen.

Korfbalvereniging LDODK/Rinsma Modeplein
Voetbalvereniging Gorredijk
Rugbyvereniging De Wrotters
Volleybalvereniging Reva
Gymnastiekvereniging Stânfries
Zwembad de Delte
Sporters sportcentrum Kortezwaag
Badmintonclub Gorredijk
Judovereniging Kodokan Gorredijk
Tennisvereniging L.T.C. Gorredijk

Deel dit artikel op: