Grote clubactie 2016

Terug naar het nieuwsoverzicht

Zaterdag 1 oktober a.s. gaat de ‘Grote Clubactie 2016’ van start. Ook dit jaar hebben we jullie hulp weer hard nodig!

De Grote Clubactie is een jaarlijks terugkerende actie waarvan een groot deel van de opbrengst, € 2,40 per verkocht lot, rechtstreeks naar de clubkas vloeit. Het levert LDODK/AH Gorredijk jaarlijks duizenden euro’s aan inkomsten op. Zonder de extra inkomsten van alle acties zou de contributie aanzienlijk verhoogd moeten worden.

Net als voorgaande jaren hopen we dat ieder spelend lid (senioren t/m D’s) zijn/haar best doet om minimaal vier loten te verkopen. Indien er meerdere leden in één gezin zitten hanteren we de volgende regel: de eerste twee leden van een gezin doen hun best om minimaal 4 loten te verkopen, volgende leden van hetzelfde gezin minimaal 2 loten. Meer loten verkopen mag altijd, graag zelfs!

Iedereen ontvangt via zijn of haar team een verkoopboekje waarin de verkochte loten moeten worden ingevuld. De koper van de loten geeft door het invullen van een machtiging toestemming tot eenmalige afschrijving van het aankoopbedrag van de loten. Dat bedrag wordt automatisch afgeschreven van de opgegeven bankrekening. De lotnummers worden bij afschrijving op het bankafschrift vermeld. Het voordeel hiervan is dat jij als verkoper niet voor de tweede keer bij de koper langs hoeft te gaan. Mochten er kopers zijn die geen machtiging willen invullen maar wel losse loten willen kopen, dan kun jij als verkoper losse loten afhalen op onderstaand adres en de loten contant afrekenen. Deze optie heeft echter niet de voorkeur.

Jeugdleden worden dit jaar weer extra uitgedaagd om op pad te gaan en volop loten te verkopen. Het jeugdlid dat de meeste loten verkoopt (minimaal 20) wint een korfbalset bestaande uit een paal, korf en grasplaat. Deze prachtige prijs is beschikbaar gesteld door Siersmederij T.G. de Vries uit Steggerda. Deze actie geldt voor jeugdleden tot en met de A’s. Dit is dus je kans: doe mee!

De uiterste inleverdatum van de verkoopboekjes is vrijdag 21 oktober a.s. Inleveradres: Tieteke bij de Leij, De Hage 8 te Gorredijk.

Let op: Vanzelfsprekend kunnen wij niemand verplichten mee te doen. Echter voor de financiële draagkracht van onze vereniging doen wij een dringend beroep op jullie medewerking.

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking! Met vriendelijke groet,

Actiecommissie LDODK/AH Gorredijk

Wytske Post, Marjan Bouma, Tieteke bij de Leij

Deel dit artikel op: