Goed nieuws: hervatting trainingen

Terug naar het nieuwsoverzicht

Zoals vorige week al bekend werd, mag jeugd van 29 april weer trainen. LDODK/Rinsma Modeplein start vanaf 4 mei de trainingen ook weer. Hierbij houden we vanzelfsprekend rekening met de voorwaarden van de overheid.

De gemeente Opsterland heeft LDODK gevraagd om ook niet-leden de gelegenheid te geven om georganiseerd te kunnen sporten. Daar werken we vanzelfsprekend graag aan mee, maar dat is pas mogelijk vanaf maandag 18 mei. Dan mag iedereen vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Tot die tijd kiezen we voor een geleidelijke opstart voor de eigen leden. Dat geeft ons ook de tijd om de organisatie goed neer te zetten.

De overheid maakt in de regelgeving onderscheid in twee leeftijdsgroepen: t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar. De gemeente handhaaft hierop, er is ons nadrukkelijk verteld dat de leeftijdsregels strikt moeten worden nageleefd. Vanaf de dag dat iemand 13 wordt, is het niet meer mogelijk in de groep t/m 12 jaar mee te trainen. We adviseren jeugd vanaf de C’s om een legitimatiebewijs (indien in bezit) mee te nemen naar de training.

Rekening houdend met alle voorwaarden komen we tot het volgende trainingsschema. Als je niet kunt gaan we er vanuit dat je je afmeldt bij de vermelde trainer.

Dag Start Einde Veld Categorie Maximaal trainers Maximaal kinderen Hoofdtrainer
Maandag 17.30 18.30 Grote veld C – 12 jaar en jonger 8 40 Marjo de Haan
18.45 19.45 Grote veld C – 13 jaar en ouder 8 32 Marjo de Haan
18.00 19.00 Hoofdveld B3/B4 4 16 Sjouke Waninge
Dinsdag 18.00 19.00 Grote veld B1/B2 8 32 Hessel Waninge
19.30 20.30 Grote veld A1/A2 8 32 Henk Bijker
Woensdag 17.00 18.00 Grote veld E 8 40 Hilda Lageveen
18.30 19.30 Grote veld D 8 40 Dick Wever
20.00 21.00 Grote veld A3/A4 8 32 Doety Waninge
17.30 18.30 Hoofdveld F 4 20 Timo Wever
19.00 20.00 Hoofdveld B3/B4 4 16 Sjouke Waninge
Donderdag 17.30 18.30 Grote veld C – 13 jaar en ouder 8 32 Marjo de Haan
19.30 20.30 Grote veld A1/A2 8 32 Henk Bijker
18.45 19.45 Hoofdveld C – 12 jaar en jonger 4 20 Marjo de Haan
Vrijdag 17.00 18.00 Grote veld E 8 40 Hilda Lageveen
18.30 19.30 Grote veld D 8 40 Dick Wever
20.00 21.00 Grote veld B1/B2 8 32 Albert Veenstra
17.30 18.30 Hoofdveld F 4 20 Timo Wever
19:45 20:45 Hoofdveld A3/A4 4 16 Dick Wever

Voorwaarden

Iedere avond zijn ‘corona-coördinatoren’ aanwezig, die toezicht houden op het gebruik van de accommodatie. Zij zorgen voor een juiste toepassing van de protocollen voor, tijdens en na de trainingen. Daarbij houden zij het overzicht over de gehele trainingsavond en waarborgen zij de veiligheid van alle betrokkenen. Tijdens de training zijn de trainers verantwoordelijk voor de sport specifieke veiligheid.

Als er op het sportpark twijfel is over mogelijke ziekteverschijnselen bij een speler, dan zijn de corona-coördinatoren eindverantwoordelijk. Zij kunnen de betreffende personen dringend adviseren om de sportaccommodatie te verlaten. Maar laat het duidelijk zijn: iedereen die de volgende klachten heeft blijft thuis en komt niet te trainen: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 graden).

Het KNKV heeft ook een filmpje gemaakt over de huidige voorwaarden.

Leeftijdscategorie tot en met 12 jaar

 • Onderlinge wedstrijdjes zijn toegestaan.
 • Bij een kind jonger dan 6 jaar dat een lichamelijke en/of verstandelijke beperking heeft en ondersteuning nodig heeft bij de training en/of toiletgang mag er één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig zijn. Ook deze persoon moet het protocol naleven.
 • De trainers houden anderhalve meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar. Voor de kinderen onderling geldt de anderhalve meter afstandseis niet.

Leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar

 • De spelers en speelsters dienen voor, tijdens en na de trainingen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • Heeft een kind een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en is ondersteuning nodig bij de training en/of toiletgang, dan mag er één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig zijn. Ook deze persoon moet het protocol naleven.
 • De trainers houden 1,5 meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar.

Attributen en voorwerpen

 • Het sportmateriaal (korfbalpalen/manden, ballen en overig gebruikt materiaal zoals pilonnen) wordt voor en na iedere training gereinigd met desinfectiemiddel.
 • De vereniging is verantwoordelijk voor de reiniging met desinfectiemiddel.
 • Iedereen drinkt alleen uit een zelf meegenomen bidon.

Accommodatie

 • Iedereen komt zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar het sportpark.
 • De ingang is aan de achterzijde van de sporthal, via het hekwerk. Daar is ook plek voor het stallen van de fietsen.
 • Vertrek gaat via de tribune van de voetbal.
 • Spelers die wel met de auto worden gebracht, stappen uit parallel aan de sporthal. Ouders blijven in de auto zitten.
 • Spelers mogen maximaal 10 minuten voor aanvang van de training op de sportaccommodatie aanwezig zijn.
 • Spelers en trainers verlaten direct na de training de accommodatie.
 • Iedereen desinfecteert de handen voor en na de training, conform de richtlijnen van het RIVM.
 • Iedereen moet thuis omkleden en douchen.
 • Sporthal Kortezwaag, inclusief kleedkamers en toiletten zijn gesloten. Dat geldt ook voor de kleedkamers bij de voetbalkantine.
Deel dit artikel op: