Gemeenteraad akkoord met kunstgras

Maandagavond is de gemeenteraad van Opsterland akkoord gegaan met de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden voor zowel LDODK/AH Gorredijk als VV Gorredijk. De beide voorzitters maakten op uitstekende wijze gebruik van het inspreekrecht, waarna wethouder Piet van Dijk dit verhaal nogmaals onderstreepte. Diverse raadsleden gaven aan veel waardering te hebben voor de inspanning van beide verenigingen. Naast de bijdrage van de gemeente, voor LDODK 140.000 euro, zullen de verenigingen ook zelf een deel voor haar hun rekening moeten nemen.

Het LDODK-bestuur gaat nu aan de slag met de mogelijkheden, in samenhang met de overige ontwikkelingen in Gorredijk. Zoals vorige week maandag al toegezegd tijdens de ledenvergadering zal er gestreefd worden naar een bijzondere ledenvergadering in september, waarbij definitieve besluitvorming over financiering en locatie plaats zal vinden.

Deel dit artikel op: