Dick Wever in bondsraad KNKV

Terug naar het nieuwsoverzicht

Dick Wever is zaterdag in Papendal geïnstalleerd als lid van de bondsraad van de KNKV. Hij vertegenwoordigt de regio Friesland (Zuidwest).

De bondsraad bestaat uit 24 gekozen personen, één lid per regio. De raad vormt de brug tussen de belangen van de verenigingen en de strategische koers van het KNKV. Bondsraadsleden zijn ambassadeurs van de korfbalsport. Zij denken en werken mee aan de ontwikkeling en toekomst van korfbal.

De bondsraad heeft een toezichthoudende rol op de KNKV-directie en het bondsbestuur, stemt gezamenlijk in met het strategisch jaarplan en heeft een controlerende taak op het resultaat. De bondsraad heeft een belangrijke rol in het meekijken bij de ontwikkelingen binnen het korfbal en zorgt ervoor dat het bondsbestuur opereert op basis van heldere, door de leden gedragen, beleidskeuzes.

De bondsraad is verantwoordelijk voor goedkeuring van het strategisch plan, toezicht op de jaarlijkse doelrealisatie en toezicht op het jaarverslag met de jaarrekening.

Dick (49) woont in Langezwaag en is al zijn hele leven actief binnen de korfbalwereld. Als speler en als trainer. Binnen LDODK/Rinsma Modeplein is hij de laatste jaren actief binnen de kadercommissie en als succesvol jeugdcoach. De afgelopen jaren haalde hij met een LDODK-jeugdploeg enkele keren het eindtoernooi om de Nederlandse titel.

Dick: gefeliciteerd met je benoeming en succes!

Deel dit artikel op: