Agenda ALV 20 september

Op maandag 20 september 2021 juni vindt er een algemene ledenvergadering plaats. Die begint om 19:30 uur in De Flambou.

Op de agenda staan de volgende punten:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen algemene ledenvergadering 29 juni 2021
  4. Jaarverslag
  5. Jaarrekening seizoen 2020 – 2021
   1. Toelichting jaarrekening
   2. Verslag kascommissie / décharge bestuur
  6.  Begroting
  7. Statuten- en reglementswijzigingen
  8. Rondvraag
  9. Sluiting ledenvergadering

De bijlagen bij agendapunten 3 en 4 zijn op verzoek te verkrijgen bij Jolanda Bergsma (jolanda.bergsma@ldodk.nl).
De bijlagen bij agendapunten 5 en 7 zijn op verzoek te verkrijgen bij Remco Winter (remco.winter@ldodk.nl).

Deze bijlagen zullen tijdens de vergadering ook beschikbaar zijn.

Klik hier voor de agenda in pdf.

Deel dit artikel op: