Terugblik Algemene Ledenvergadering

Tijdens een goed bezochte ledenvergadering op vrijdag 3 januari zijn er de nodige zaken besproken en vastgesteld.

Een korte terugblik op wat er is gebeurd:

  • De jaarcijfers zijn goedgekeurd;
  • Het strategisch plan 2020+ waar de laatste anderhalf jaar aan gewerkt is door vele leden, is vastgesteld. Hiermee is de koers voor de komende jaren bepaald en zal er op seizoensbasis een detailuitwerking volgen;
  • Het aantal ALV’s zal teruggebracht worden naar één per seizoen, in de maand september;
  • Het huishoudelijk reglement is op een aantal punten geactualiseerd en als zodanig aangenomen.
Deel dit artikel op: