Ledenvergadering verplaatst naar 4 juli

De voor 15 juni geplande ledenvergadering wordt uitgesteld naar maandag 4 juli. De reden hiervoor is dat er rondom de accommodatie nog enkele vraagtekens zijn die voor de begroting relevant zijn. De verwachting is nu dat deze informatie medio juni wel bekend is, zodat dit meegenomen kan worden in de begroting die aan de leden gepresenteerd zal worden.

Deel dit artikel op: