Grensoverschrijdend gedrag voorkomen doen we met ons allen

Terug naar het nieuwsoverzicht

LDODK/Rinsma Modeplein wil een veilige korfbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier korfbalt of vrijwilligerswerk doet en waar iedereen zich thuis voelt. Dat betekent dat we grensoverschrijdend gedrag niet tolereren.

Maar wat is dat? Grensoverschrijdend gedrag? Om te beginnen: iemand bepaalt zelf welk gedrag of welke handeling voor hem of haar grensoverschrijdend en/of ongewenst is. Wat voor de een niet aanvaardbaar is, kan dat wel zijn voor anderen. Het kan gaan om pesten, intimidatie, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld. In dit artikel lichten we pesten en seksuele intimidatie eruit. De andere vormen van grensoverschrijdend gedrag komen een volgende keer aan bod.

Pesten

Sport staat voor samen spelen en van elkaar leren. Pesten hoort daar niet bij. Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter. Daarbij proberen één of meerdere personen een ander fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen. De andere persoon kan zich niet verdedigen tegen dit gedrag. Pestgedrag kan heel duidelijk zijn, bijvoorbeeld als iemand specifiek wordt buitengesloten of beledigd, maar het kan ook heel subtiel zijn. Pesten kan ook online plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan iemand die wordt uitgesloten van WhatsApp-groepen of die ongewenst seksueel getinte foto’s krijgt toegestuurd. Pesten in teams heeft vaak ook te maken met groepsdynamiek.

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag, dat als ongewenst worden ervaren.

Seksuele intimidatie kan variëren van verbale intimidatie (seksuele dingen roepen naar iemand) en niet-functionele of ongewilde aanrakingen (masseren waar het niet nodig is bij een blessure) tot aanranding, verkrachting en langdurig seksueel misbruik. Bij ‘grooming’ gaat het over langdurige trajecten waarbij kinderen bevriend raken met een volwassene, waarna er op een moment misbruik plaatsvindt.

Blijf er niet mee zitten

Zoek iemand aan wie je het wél kan vertellen waar je mee zit. Vertel het aan iemand die je vertrouwt. Binnen LDODK hebben we ook vertrouwenscontactpersonen: Gea de Vries en Ankie de Jong. Zij zijn onafhankelijk. Aan hen kun je in vertrouwen je verhaal kwijt. Zij zullen je informeren over mogelijk te nemen stappen. Je kunt ze bereiken op onderstaande mailadressen.

Ankie de Jong – ankiedejong.ldodk@gmail.com
Gea de Vries – geadevries.ldodk@gmail.com

Ook kun je contact opnemen met Centrum Veilige Sport. Contactinformatie vind je op de website: centrumveiligesport.nl.

Binnen onze vereniging moeten we er alles aan doen om ongewenst gedrag te voorkomen. Want wij zijn samen LDODK.

Kijk ook op LDODK.nl/leden/ldodk-veilige-sportvereniging

Deel dit artikel op: