Coronavirus (COVID-19)

Op deze pagina vind je het coronaprotocol van LDODK/Rinsma Modeplein.

Laatst gewijzigd: 16 maart 2021

LDODK volgt de landelijke en lokale overheidsrichtlijnen en het beleid van NOC*NSF en KNKV. De protocollen van NOC*NSF en KNKV zijn via de betreffende websites te bekijken.

Uitzondering op dit protocol zijn LDODK 1 en 2. Deze komen uit in de Korfbal League en daar is een uitzondering voor om wel competitie te mogen spelen. Hier is ook een eigen protocol op van toepassing, dat beduidend strenger is dan onderstaand protocol, en onder meer uit gaat van regelmatig testen.

Voor iedereen geldt:

 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • personen van 13 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand;
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • er vindt (bijv. mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit, deze vragen die je stelt zijn hier vindbaar.

In het algemeen geldt: de grenzen van de verkregen ruimte moeten niet opgezocht worden.

Voor teams en trainingsgroepen tot en met 26 jaar geldt:

 • Er mogen geen activiteiten in de zaal plaatsvinden, alleen in de buitenlucht
 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels hoeven tijdens de sportbeoefening niet nageleefd te worden;
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
 • Kleedkamers en kantines zijn gesloten;
 • Competities en wedstrijden tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan.
 • Spelers dienen als ze wissel zetten of als er instructie gegeven wordt, wel 1,5 meter afstand te houden van elkaar.

Voor spelers van 27 jaar en ouder geldt:

 • Er mogen geen activiteiten in de zaal plaatsvinden, alleen in de buitenlucht
 • Er mag alleen in viertallen gesport worden. De groepjes van vier mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een viertal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende viertallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder viertal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere viertallen in één keer mag niet.
 • De viertallen moeten duidelijk onderscheidend zijn van de andere groepjes, bijvoorbeeld door middel van hesjes;
 • Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;
 • Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten.

Routing

Kortezwaag heeft ook diverse buitenactiviteiten om zo haar klanten de nodige activiteiten te kunnen bieden. Dit vind plaats in de buitenruimte tussen het parkeerterrein en onze velden. Onze toegangsroute is dus via de voetbalvelden.

Trainingen

Tijdens de trainingen zijn de trainers gezamenlijk verantwoordelijk voor het naleven van de maatregelen.

Er is geen publiek welkom, ook geen wachtende ouders etc. 

Bidons

Het is niet toegestaan de door LDODK verstrekte of door het team zelf aangeschafte bidons en bidonkratten te gebruiken. Maak gebruik van je eigen flesje water en/of bidon, en zorg dat daar je naam op staat.

Kantine Kortezwaag / kleedkamers

Van overheidswege zijn alle horecavoorzieningen in sportaccommodaties gesloten, dus ook de kantine van Kortezwaag en de kleedkamers bij het voetbalveld. Ook wachtende ouders kunnen hier niet plaats nemen.

Avondklok

De avondklok geldt ook voor de sport, uitgezonderd de sporters die deelnemen aan de (reserve) Korfbal Leagie. Deze groep is al eerder zijn uitgezonderd voor zover de activiteiten in de avond moeten plaatsvinden. Naast de sporters zijn eveneens de noodzakelijke personen om de training en of wedstrijd mogelijk te maken uitgezonderd. Iedereen dient wel de juiste papieren bij zich te hebben. Overigens is het streven zondermeer om ook in de uitzonderingssituaties zoveel mogelijk de uren van de avondklok in acht te nemen.

Bij een calamiteit kan de betrokkene naar de sportaccommodatie gaan, mits in het bezit van een eigen verklaring avondklok.

Mogelijke besmetting met het coronavirus

Wat moeten we doen als iemand positief getest is op het coronavirus?
Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft aan de overige spelers om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden.

Hoe zit het met de contacttijd?
Van belang voor quarantaine is het zogenaamde ‘nauwe contact’, wat inhoudt dat er voor een periode langer dan 15 minuten contact binnen de anderhalve meter is geweest. Bijvoorbeeld in een dug-out of met teveel mensen in een kleedkamer.

Hoe om te gaan met klachten?
Hier is het reguliere overheidsbeleid van toepassing, bij klachten blijf je thuis etcetera. Kinderen jonger dan 13 jaar, bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) thuis blijven. Kortom dan niet trainen en geen wedstrijd spelen.

Mag een positief geteste speler deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden?
Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere verenigingsactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.

Wat als iemand negatief getest wordt?
Is de uitslag van de test die iemand gedaan heeft negatief? Dan vervalt in lijn met beleid van de rijksoverheid de thuis quarantaine. Krijgt iemand opnieuw klachten die lijken op corona of worden de klachten erger? Blijf dan thuis en laat je opnieuw testen.

Deel deze pagina op: