Coronavirus (COVID-19)

Op deze pagina vind je het coronaprotocol van LDODK/Rinsma Modeplein.

Laatst gewijzigd: 25 juni 2021

LDODK volgt de landelijke en lokale overheidsrichtlijnen en het beleid van NOC*NSF en KNKV. De protocollen van NOC*NSF en KNKV zijn via de betreffende websites te bekijken.

Vanaf 26 juni zijn er versoepelingen toegestaan door de rijksoverheid. De uitwerking van deze versoepeling is in rood vermeld onder de subkopjes.

Voor iedereen geldt:

  • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
  • personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand;
  • vermijd drukte;
  • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
  • schud geen handen;
  • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
  • er vindt (bijv. mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit, deze vragen die je stelt zijn hier vindbaar.

In het algemeen geldt: de grenzen van de verkregen ruimte moeten niet opgezocht worden.

Voor alle teams geldt:

  • Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels hoeven tijdens de sportbeoefening niet nageleefd te worden;
  • Er mogen wedstrijden gespeeld worden

Routing

Toegang tot het complex is via de achterzijde van de sporthal.

Op onderstaande afbeelding is de rode pijl de reguliere ingang van Sportcentrum Kortezwaag. De blauwe pijl is de tijdelijke ingang.

Op de rechterfoto is de ingang via het hek wat met rode rechthoek weergegeven is.

Trainingen & wedstrijden

Vanaf 26 juni is publiek weer welkom. Er moet wel rekening gehouden worden met de naleving van de 1,5 meter regel.

Bidons

Het is niet toegestaan de door LDODK verstrekte of door het team zelf aangeschafte bidons en bidonkratten te gebruiken. Maak gebruik van je eigen flesje water en/of bidon, en zorg dat daar je naam op staat.

Horeca Kortezwaag

De horeca van Kortezwaag is onder de reguliere horecaregels geopend (informatie op site rijksoverheid). Op zaterdag 26 juni sluit de horeca van Kortezwaag om 14.00 uur.

Gebruik kleedkamers

Er is een mogelijkheid om te douchen in het kleedkamergebouw bij de voetbalvelden. Indien leden van LDODK of bezoekende verenigingen hier gebruik van willen maken dient dit uiterlijk 1 dan van te voren gemeld te worden via wedstrijdsecretariaat@ldodk.nl.

Mogelijke besmetting met het coronavirus

Wat moeten we doen als iemand positief getest is op het coronavirus?
Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft aan de overige spelers om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden.

Hoe zit het met de contacttijd?
Van belang voor quarantaine is het zogenaamde ‘nauwe contact’, wat inhoudt dat er voor een periode langer dan 15 minuten contact binnen de anderhalve meter is geweest. Bijvoorbeeld in een dug-out of met teveel mensen in een kleedkamer.

Hoe om te gaan met klachten?
Hier is het reguliere overheidsbeleid van toepassing, bij klachten blijf je thuis etcetera. Kinderen jonger dan 13 jaar, bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) thuis blijven. Kortom dan niet trainen en geen wedstrijd spelen.

Mag een positief geteste speler deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden?
Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere verenigingsactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.

Wat als iemand negatief getest wordt?
Is de uitslag van de test die iemand gedaan heeft negatief? Dan vervalt in lijn met beleid van de rijksoverheid de thuis quarantaine. Krijgt iemand opnieuw klachten die lijken op corona of worden de klachten erger? Blijf dan thuis en laat je opnieuw testen.

Deel deze pagina op: