Coronavirus (COVID-19)

Op deze pagina vind je het coronaprotocol van LDODK/Rinsma Modeplein.

Laatst gewijzigd: 15 oktober 2020

LDODK volgt de landelijke en lokale overheidsrichtlijnen en het beleid van NOC*NSF en KNKV. De protocollen van NOC*NSF en KNKV zijn via de betreffende websites te bekijken.

De basis van het protocol is dat er volledig gesport kan worden, met gebruik van het gezonde verstand en de basisregels:

 • Blijf thuis bij klachten en laat je dan testen;
 • Pas hygiëne toe (handen wassen, eigen bidons gebruiken);
 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Vermijd drukte;
 • Hoest en nies in je elleboog.

Aanscherpingen per 14 oktober

De Rijksoverheid heeft de volgende maatregelen genomen om de opmars van het virus in te dammen:

 • Alle competities stilgelegd;
 • Trainingen onder voorwaarden;
 • Geen ouders welkom bij de trainingen en in/op de accommodatie;
 • Kleedkamers en kantines zijn gesloten.

In het algemeen geldt: de grenzen van de verkregen ruimte moeten niet opgezocht worden.

Voor trainingen van de teams in de A-jeugd en jonger geldt dat:

 • Er qua trainingen geen beperkingen zijn;
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
 • Er een gezondheidscheck voorafgaand aan de training plaats moet vinden;
 • Spelers die uitkomen in de A-jeugd en 18 jaar of ouder zijn, mee mogen trainen met de A-jeugd mits deze groep in ruime minderheid vertegenwoordigd is.

Voor teams in de senioren geldt dat:

 • Er in groepen van 4 personen gesport mag worden. Deze viertallen moeten onderling en ten opzichte van andere groepen anderhalve meter afstand houden. Het maximaal aantal personen dat tegelijk mag trainen is afhankelijk van de grootte van de sporthal. Er moet altijd aan de afstandsvoorwaarden worden voldaan;
 • De viertallen gedurende de trainingen niet mogen wisselen;
 • De viertallen duidelijk herkenbaar moeten zijn, bijvoorbeeld door middel van hesjes;
 • Er maximaal 30 personen tegelijkertijd in een sporthal mogen zijn;
 • Elke sporter en trainer – ook tijdens de training – anderhalve meter afstand houdt ten opzichte van elke medesporter;
 • Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen niet zijn toegestaan;
 • Op één korfbalveld maximaal vier trainers aanwezig zijn;
 • Er een gezondheidscheck voorafgaand aan de training plaats moet vinden;
 • Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten.

Trainingen

Tijdens de trainingen zijn de trainers alleen verantwoordelijk voor hun eigen groepen, zij hoeven er niet op toe te zien dat mensen buiten het veld zich aan de maatregelen houden.

Ouders van de E- en F-jeugd mogen, indien noodzakelijk, hun kinderen tot aan de gele lijn brengen (ter hoogte van einde bebouwing). Na de training brengen de trainers de kinderen naar de uitgang van de accommodatie.
Indien een lid

Bidons

Het is niet toegestaan de door LDODK verstrekte of door het team zelf aangeschafte bidons en bidonkratten te gebruiken. Maak gebruik van je eigen flesje water en/of bidon, en zorg dat daar je naam op staat. Je kunt bidons vullen in de keet.

Kantine Kortezwaag

Van overheidswege zijn alle horecavoorzieningen in sportaccommodaties gesloten, dus ook de kantine van Kortezwaag. Ook wachtende ouders kunnen hier niet plaats nemen.

Deel deze pagina op: