Aanvullende coronamaatregelen en kleedkamergebruik

Terug naar het nieuwsoverzicht

In samenwerking met vv Gorredijk is het mogelijk dat we weer beperkt gebruik kunnen maken van de kleedkamers bij de voetbalkantine.

Hiervoor gelden in de periode t/m 4 september de volgende afspraken:

 • Na trainingen en oefenwedstrijden doucht iedereen uit Gorredijk, Lippenhuizen, Jubbega, Oudehorne, Tijnje, Hemrik, Terwispel, Langezwaag, Luxwoude en Jonkerslân thuis
 • Leden afkomstig uit andere dorpen kunnen in de kleedkamers bij de voetbalkantine douchen, dit moet wel worden afgestemd met de trainer en/of regelateur en/of teambegeleider
 • Bij oefenwedstrijden kunnen tegenstanders douchen. Het ontvangende LDODK-team informeert hen over de looproute
 • Scheidsrechters kunnen douchen in scheidsrechterkleedkamer 3 en 4
 • De eerder vastgestelde looproutes zoals vermeld blijven van toepassing

Voor trainers/regelateurs/teambegeleiders:

 • Leden die douchen moeten worden gemeld aan wedstrijdsecretariaat@ldodk.nl; indien nodig worden afwijkende afspraken gemaakt over het sleutelgebruik
 • We maken afspraken met de voetbal over afsluiten van de kleedkamers. Deze afspraken delen we met de betrokken trainers

Coronaprotocol

(Dit staat ook vermeld op een spandoek bij de ingang van het veld)

Basisregels:

 • Gebruik je gezond verstand
 • Blijf bij klachten thuis en laat je testen
 • Let op hygiëne (was handen, gebruik eigen bidon)
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Vermijd drukte

Overige aandachtspunten:

 • Kantine Kortezwaag blijft vooralsnog voor korfballers gesloten
 • Geen besprekingen in kleedkamers
 • Op spelersbanken/stoelen houdt iedereen vanaf 18 jaar onderling 1,5 m. afstand
 • Maximaal 4 mensen tegelijkertijd in kleedkamer
 • Het is mogelijk eigen bidons te vullen in de bouwkeet naast het veld
 • WC’s zijn open bij zwembad; ingang aan overzijde pierenbad.

Houd je aan de volgende looproutes:

 • Aankomst in het geel, voor 2e/3e veld loop je langs de zwembadkant om het veld heen
 • Looprichting volgens zwarte pijlen
 • Rode lijn is de vertrekroute, gebruik bij kleedkamergebruik de blauwe route (loop niet over terras voetbal)

Deel dit artikel op: