Update over renovatie Kortezwaag

Terug naar het nieuwsoverzicht

Maandag kwam het nieuws dat de renovatie van sporthal Kortezwaag te maken heeft met tegenslagen. Dat betekent dat LDODK ook volgend seizoen nog niet de beschikking heeft over een gerenoveerde sporthal. Dinsdagavond zijn de gebruikers van het sportcentrum en de direct aanwonenden bijgepraat over de stand van zaken. Een aantal vragen en de bijbehorende antwoorden:

Wat is er precies aan de hand?

In de voorbereidingen van het project zijn enkele tegenvallers opgedoken. De constructie van met name de kleedkamers blijkt deels anders dan op basis van de oorspronkelijke bouwtekeningen werd verwacht. Dat vraagt om aanpassingen. Daarnaast heeft ecologisch onderzoek uitgewezen dat ook bij de renovatie van de bestaande hal meer rekening gehouden moet worden met de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen.

Was dat niet te voorzien geweest?

Volgens de deskundigen en de gemeente Opsterland horen dit soort tegenvallers bij een project van deze omvang en heeft dit niets te maken met het moment waarop het ecologisch onderzoek is gestart.

Wat zijn de gevolgen voor de planning?

De fasering van het project is omgegooid. Eerst was het de bedoeling om te starten met de renovatie van de bestaande sporthal. Om daarna de nieuwe hal te bouwen. Dit is nu omgedraaid. De renovatie van de bestaande hal wordt nu de laatste fase en begint naar verwachting pas in april 2025. Deze verandering heeft geen effect voor de einddatum van het hele project.

Wat gaat er nu eerst gebeuren?

In de eerste fase worden nu de bestaande kleedkamers aangepakt. Daarna worden de kantine en het gedeelte van de huidige squashbanen gesloopt en opnieuw opgebouwd. Fase drie is de bouw van de nieuwe hal. En daarna volgt dus de renovatie van de bestaande hal.

Wat zijn de gevolgen op korte termijn?

Die zijn nog niet bekend. De aannemer werkt nu aan een planning en zodra hier meer over bekend is, dan wordt dat gedeeld. Dan wordt ook duidelijk hoe tot de zomer de situatie is met de kleedkamers, de kantine en de toegang naar het veld.

Hoe is het parkeren geregeld tijdens de bouw?

Het parkeerterrein voor de sporthal wordt ingericht als afgeschermde bouwplaats. Het terrein rond de voormalige school De Flambou wordt ingericht als parkeerterrein, zodat er voor de gebruikers en bezoekers van Kortezwaag voldoende parkeercapaciteit is.

Hoe gaat het verder?

Dinsdag is door LDODK nogmaals duidelijk gemaakt hoe gefrustreerd wij zijn over de gang van zaken. Ook de gemeente is niet blij met de gevolgen van deze tegenvaller voor LDODK. Tegelijkertijd is het ook duidelijk dat we nu moeten accepteren hoe het is. En dat we samen met de gemeente, de aannemer, de installateur en Kortezwaag verder moeten op dit traject. Volgens de gemeente is dit project ook een vorm van topsport en daar horen tegenvallers bij. Dat weten wij maar al te goed! Maar het uiteindelijke resultaat is een prachtige moderne accommodatie.

Deel dit artikel op: