Het laatste seizoen in de bestaande hal: op naar de Korfbal Kuip van Gorredijk

Terug naar het nieuwsoverzicht

Het is een mooi vooruitzicht. In het seizoen 2024-2025 beschikt LDODK/Rinsma Modeplein over een volledig vernieuwde accommodatie. Sportcentrum Kortezwaag ondergaat een metamorfose waarna er onder andere een prachtige korfbalaccommodatie ontstaat met circa duizend zitplaatsen.

De details van de vernieuwbouwplannen voor Sportcentrum Kortezwaag worden steeds duidelijker. LDODK-voorzitter Gouke de Vries: “We kunnen niet wachten tot het zover is. Het heeft een paar jaar geduurd, maar we hebben straks in Gorredijk een prachtige accommodatie voor alle aanwezige sporten. Het betekent ook voor LDODK een geweldige stap. We vergelijken het al graag met De Kuip. Kortezwaag moet straks een kolkende korfbalhal zijn waar we de korfbalsupporters geweldige topsport kunnen bieden.”

De realisatie van de bouwplannen is het slotstuk van een jarenlange discussie over de sportvoorzieningen in Gorredijk. Bezoekers van de wedstrijden in de Korfbal League weten dat het de afgelopen jaren soms behelpen was. Het aantal zitplaatsen en bijbehorende voorzieningen waren voor de grote belangstelling van de korfbalsupporters amper genoeg. De Vries: “Met de inzet van veel vrijwilligers en het beheer van het sportcentrum hebben we in Kortezwaag ondanks alles mooie topsportmomenten beleefd. En dat wordt straks alleen nog maar mooier.”

Dit voorjaar gaf de gemeenteraad van de gemeente Opsterland groen licht voor de vernieuwbouwplannen van het sportcentrum. De komende jaren ontstaan er een sportcomplex en zwembad die duurzaam te exploiteren zijn. Een centrum vol voorzieningen dat bijdraagt aan het stimuleren van een gezonde leefstijl en een sportcentrum dat ruimte biedt aan zowel breedte- als topsport. Het vernieuwde complex is ook belangrijk voor de sociale cohesie in het dorp en de leefbaarheid van Gorredijk. De sportvoorzieningen van het dorp zijn straks op één plek gebundeld.

Het plan bestaat uit twee fases. De bestaande sporthal wordt gerenoveerd en verduurzaamd. Daarnaast wordt er aan de voorzijde een nieuwe tweede sporthal bijgebouwd, ter vervanging van de bestaande verouderde sporthal bij De Skâns aan de andere kant van Gorredijk. Het plan betekent ook een grote verduurzaming van zwembad De Delte en een herinrichting van de openbare ruimte rond het sport- en ontspanningscentrum. Het totale plan kost ruim 13 miljoen euro.

Alle seinen staan op groen voor de start van het project. De aanbesteding wordt nu voorbereid. De realisatie wordt opgeknipt in twee delen. De eerste stap is de renovatie van de bestaande hal, die uiterlijk in oktober 2024 klaar moet zijn. De nieuwbouw van de tweede hal volgt dan in de eerste helft van 2025.

De Vries: “De vernieuwde sportaccommodatie is voor LDODK van groot belang. De moderne accommodatie helpt om onze ambities waar te maken, voor zowel de top- als de breedtesport. Betere trainingsfaciliteiten, betere ontvangstmogelijkheden voor de toeschouwers en sponsoren dragen hieraan bij. Gorredijk wordt hiermee een nog steviger bolwerk voor korfbal op alle niveaus.

Deel dit artikel op: